ปิด

ระบบปรับอากาศ

การไหลของอากาศทั่วทั้งอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีสุขภาพดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

มีความยืดหยุ่นสามารถปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่สูญเสียเรื่องคุณภาพอากาศภายใน เครื่องเดินเงียบ ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ครอบครอง

ชุดเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่
ชุดเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่
ชุดเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก
ชุดเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก