ปิด

ระบบน้ำเย็น

Chilled Water Systems ของ YORK ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน

อัฉริยะด้านเครื่องทำน้ำเย็นชนิดที่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ กับประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ในขณะที่สร้างความสะดวกสบายให้แก่ท่านแบบยั่งยืน

เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ
เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ
เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ
เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ