ปิด

ชุดเครื่องส่งลมเย็น และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Minimize your installed cost while maximizing your space comfort

YORK อัจฉริยะแห่งโลกของความเย็น ออกแบบให้กระจายความเย็นได้ทั่วถึง ทุกความต้องการของคุณ ปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น

เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลม
เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลม
ชุดคอยล์ร้อนระบายความร้อนด้วยน้ำ
ชุดคอยล์ร้อนระบายความร้อนด้วยน้ำ
ชุดเครื่องส่งลมเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ
ชุดเครื่องส่งลมเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ