ปิด

เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ สารทำความเย็นแปรผัน

คำตอบแห่งอนาคตสำหรับสภาพแวดล้อมที่ดีสะดวกสบายมากขึ้น พร้อมทั้งการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด

The YORK VRF Air conditioning ระบบปรับอากาศที่มีหลากหลาย เทคโนโลยีอัจฉริยะแห่งอนาคตเพื่อการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด ออกแบบให้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย